Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katedra Prawa Rolnego WPiA UJ

Aktualności

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Modyfikacja zasad zaliczenia egzaminu z przedmiotu - Prawo rolne.

W roku akademickim 2019/20 ulega modyfikacji sposób uwzględniania zaliczenia z ćwiczeń przy ocenie egzaminu z prawa rolnego. Ponadto planowany jest egzamin przedterminowy w formule "bez konsekwencji" dla osób posiadających zaliczenie z ćwiczeń. Szczegółowe informacje w dalszej części komunikatu.

W roku akademickim 2019/20 punkty uzyskane z racji zaliczenia ćwiczeń doliczane będą do egzaminu testowego z prawa rolnego niezależnie od uzyskanego w jego ramach wyniku. Oznacza to, że doliczenie nastąpi również, gdy zdający uzyska z testu mniej niż 18 (na 35 możliwych) punktów, wymaganych do zdania egzaminu (test jednokrotnego wyboru). W rezultacie możliwe jest, aby punkty z zaliczenia ćwiczeń nie tylko poprawiły ocenę pozytywną, ale także aby zmieniły ocenę z negatywnej na pozytywną jeśli w wyniku doliczenia punktów zdający osiągnie wynik co najmniej 18 punktów.

Dalsze szczegóły oraz zasady doliczania punktów określa regulamin egzaminu.

Ponadto planowany jest w roku akademickim 2019/20 egzamin przedterminowy z prawa rolnego w formule "bez konsekwencji" dla osób które uzyskają zaliczenie z ćwiczeń. Planowany termin egzaminu przedterminowego - połowa stycznia 2020 roku; szczegółowe informacje podane zostaną w terminie późniejszym.